Hayvanlar Alemi – Bilgi Seç

Hayvanlar Alemi

Salyangoz Hakkında Bilgi? Ne Yer? Faydaları Nelerdir?

Salyangoz Hakkında Bilgi? Ne Yer? Faydaları Nelerdir?

Çokgözeli hayvanlardan birincilağızlılar filumunun yumuşakçalar dalının karındanayaklılar sınıfından kimi türler. Sarmal biçiminde kabuklu olanlarının yanı sıra, çıplak (kabuksuz) gövdeli olanları da vardır. Karada, tatlı suda veya denizde yaşarlar ve yaşadıkları ortama göre havuz salyangozu, su salyangozu, kara salyangozu, ve …

Devamını Oku »

Kangurular Ne Yer? Nerede Yaşar? Hakkında Bilgi?

Kangurular Ne Yer? Nerede Yaşar? Hakkında Bilgi?

Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının keseliler takımının ikiöndişliler alttakımına giren bir familyası (Macropodidae). Kanguru, 50’den fazla tür için kullanılan yaygın bir addır. Bu familya içine giren türler 500 gr. ağırlığındaki kanguru faresinden, 90 kg.’lık dev kanguruya kadar farklı yapılarda …

Devamını Oku »

Alligator Nedir? Nerede Yaşar?

Aligator Nedir? Nerede Yaşar?

Alligator, Timsahlar takımının timsahgiller familyasından bir sürüngen türü (Alligator). Alligatorlar Çin’in Gökırmak vadisinde ve Amerika Birleşik Devletlerinin güneydoğusunda yaşarlar. Timsahlar alligatorlara göre daha çok yerler, daha çabuk büyürler. Alligatorlar ağızlarına sığan her şeyi yerler. Etçildirler. Bir alligator kendisinden büyük …

Devamını Oku »

Lama (Vikunya) Nedir? Nerede Yaşar?

Lama (Vikunya) Nedir? Nerede Yaşar?

Çiftparmaklılar takımının devegiller familyasından bir memeli türü (Lama vicugna). Lama cinsine giren 4 türün en küçük, en narin ve en hareketli olanıdır. Yüksekliği 75 cm.’yi bulur. Kısa kıllı, kırmızımsı postunun göğüs kısmı beyazdır. Alt kesicidişleri, öbür devegillerin aksine, …

Devamını Oku »

Orman Tavuğu Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yaşar?

Orman Tavuğu Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yaşar?

Orman tavuklarının dört türe giren altı cinsi Avrupa ve Asya’nın ılık ve kuzey-ılık bölgelerinde yaşar. Altı türe giren sekiz cinsi de sadece Yeni Dünya’nın kuzey ılık kesimlerinde bulunur. Kuzey Bataklık tavuklarına gelince: Bunun Bataklık tavukları türü bütün dünyada …

Devamını Oku »

Yaban Sığırı Hakkında Bilgi? Özellikleri Nelerdir?

Yaban Sığırı Hakkında Bilgi? Özellikleri Nelerdir?

Çiftparmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından bir memeli, türü (Bibos gaurus). Yabanıl sığır türlerinin en irisidir. Gevir diye de bilinir. Erkeklerinin yüksekliği 175-195 cm.’ye, ağırlığı ise 900 kg.’a varır. Yaban sığın genellikle siyah ya da siyaha bakan koyu kahverengi olurlar. …

Devamını Oku »

Sarmaşık Yılanı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sarmaşık Yılanı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Arka dişli yılanlar diye de bilinen geri dişli yılanların üst çenelerinin yanında, arka tarafta, oluklu, iki ya da üç diş vardır. Bu dişler, tükürük bezlerinden gelen zehiri, ağızda tutulan kurbana iletirler. Bu yılanlar genellikle insanlara zarar vermez ama …

Devamını Oku »

Zebra Hakkında Bilgi? Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Zebra Hakkında Bilgi? Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Memeliler sınıfının tek-parmaklılar takımının atgiller familyasından üç türe verilen genel bir ad. Türlerin üçü de Afrika’da, Büyük Sahra’nın güneyinde yaşarlar. Vücutları üzerinde insanın parmak izlerini andıran dokuda şeritler vardır. Ova zebrası Sudan’ın güneyinden, güney ve güneybatı Afrika’ya kadar …

Devamını Oku »

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi?

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi?

Eski Dünya’nın tropik bölgelerinde 17 cins gök kuzgun yaşar. Güvercin boyundaki bu çok belirgin kuşlar havada yaptıkları gösterişli cambazlıklarla tanınmışlardır. Bu yüzden kuşların İngilizce adı yuvarlananlar anlamına gelir. Beş cins yer gök kuzgunu ve tek guguk-gök kuzgunu (Brachypteraciinae-Leptosomatinae) …

Devamını Oku »