Kategori: Coğrafya

Toprak Çeşitleri Nelerdir?

Toprak Çeşitleri Nelerdir?

Toprak oluşumu çok karmaşık bir süreçtir. iklim, kayaç tipi, topografya ve biyota (bir bölgedeki toplam bitki ve hayvan varlığı) arasındaki etkileşime dayanır. Bu etkenler zamanla işler ve toprak oluşumu için gereken süre bölgeden bölgeye önemli …
Kaya Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?

Kaya Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?

Kayalar ve külteler, yerkabuğunu oluşturan her birinin yapısı kendi içinde aynı, büyük, katı kütleler. Kayalar kumtaşı gibi pekişik, kum gibi gevşek ve ince taneli olabilir. Kayalar konusunda çalışan Jeoloji dalı petroloji adını alır. Kayalar mineralerden …
Büyük Okyanus Adaları ve Ülkeleri Nelerdir?

Büyük Okyanus Adaları ve Ülkeleri Nelerdir?

Büyükokyanus Adaları, Avustralya ile batıda Malaya takımadaları. doğuda Amerika, kıtlarının kıyıya yakın şelf adaları arasında, Büyükokyanus’a serpilmiş binlerce adadır. Yüzölçümleri toplamı, yuvarlak olarak 1 250 000 km²dir. Başlıcaları: Yeni Zelanda, Malenezya (Yeni Guinea, Bismark, Salomon, Yeni Hebrid, …
Bozkır Nedir? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Bozkır Nedir? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Bozkır, az çok kısa ömürlü (mevsimlik) türlü otlar ve bu arada yabani tahıl çeşitleri, yarı odunsu bitkiler (yavşan vb.) seyrek çalılar ile çok seyrek bodur ağaççıkların oluşturduğu bitki örtüsü ve bu kurakçıl bitkilerin yetiştiği (kapladığı) …
Dağ Nedir? Dağ İle Tepe Arasındaki Fark, Kısaca

Dağ Nedir? Dağ İle Tepe Arasındaki Fark, Kısaca

Dağ, çevresindeki yöreye göre çok yüksek olan kabartılar. Kabartıların daha küçüklerine ise tepe denir. Dağ ile tepe arasında salt büyüklük açısından fark vardır. Ancak bunun kesin bir ölçüsü de tanımlanmıştır. Bazen sıradağlar arasındaki yükseltiler de …
Plankton Nedir? Kaça Ayrılır? Nerede Yaşar?

Plankton Nedir? Kaça Ayrılır? Nerede Yaşar?

Göl, akarsu ve denizlerin yüzeye yakın sularında birikmiş olan ve suyun hareketiyle sürüklenen mikroskopik bitki ve hayvanların tümüne verilen ad. İnce ipek bir kül suda sürüklenerek çekilecek olursa, içinde bir plankton tabakasının kaldığı görülebilir. Bu …
Harita Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Harita Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Harita, yer yüzeyinin ya da bunun bir bölümünü, özellikleri ile birlikte, belli bir oranda küçültüp düzlem üzerinde gösteren izdüşümsel çizim. Haritalarda uygulanan küçültme oranına ölçek adı verilir. Plan niteliğinde olan haritaların ölçeği 1/10.000 kadardır. Topoğrafya …
Kutup ve İklim Kuşakları Nedir? Özellikleri Neledir?

Kutup ve İklim Kuşakları Nedir? Özellikleri Neledir?

Kutup Kuşakları (Kutup Bölgeleri), yeryüzünde, kutup daireleriyle (66º 33’lik iki paralel) kutup noktaları arasındaki kutup takkeleridir. Ancak, matematik görüşle sınırlanan kutup kuşaklarıyla fizik (doğal) kutup bölgelerinin sınırları çakışık değildir. Doğal sınırlar, her iki yarımkürede. Yaklaşık …
Karstik Şekiller Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Karstik Şekiller Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Karstik Belirtileri (olayları), Su, özellikle havadan karbon dioksit alarak inen yağmur suyu, kalkerleri (kireç taşını) yavaş yavaş eritir ve çok uzun bir süre içinde, gerek yeryüzünde, gerekse yeraltında özel bir takım yerşekilleri oluşturur. Suyun aktığı …